Zabezpečili jsme Karolínu, zabezpečíme i Vás!

O nás

Vítáme Vás na nových stránkách firmy Dopita Key Systems, s.r.o.

Původní firma Dveřní a trezorový servis vznikla v březnu 2003, ale v oboru se pohybujeme už bezmála 20 let.
Původním záměrem firmy bylo vyplnění mezery na trhu v oblasti nouzových služeb otevírání bytů v regionu Ostravska-Opavska.
Během následujících let jsme působení přesunuli i do oblasti montážních prací včetně dodávek mechanických zabezpečovacích zařízení. Působnost firmy se rozšířila na celou oblast severní Moravy.

Na počátku roku 2017 se firma přeměnila a zároveň přijala nový název.
Nadále nás můžete najít i pod novou značkou, která je samozřejmě i adresou našeho webu na internetu.

www.zamky-DKS.cz

Značka „zamky-DKS.cz“ vyjadřuje naše zaměření na celou problematiku zámků, zámkových vložek a všeho co s touto oblastí a službami souvisí, zkratka dks je odvozena od názvu firmy – tedy Dopita Key Systems.

Věříme, že si tak lépe naši web adresu zapamatujete a snadněji nás najdete.

Sortiment prodávaného zboží ale i námi poskytované služby zůstaly zachovány. Naší snahou je i nadále neustálé zvyšování kvality, ale i rozsahu poskytovaných služeb.

,,